bergslagsanor.com © 2009                   

MH

 

 

MH den 24 april 2010

 

Tack till Schäferhundklubben i Borås för ett väl genomfört arrangemang. Det var en jättetrevlig dag, med glada och trevliga människor och god mat!

 

Höjdpunkten under dagen för Adas del var ändå att hennes bästa kompis Hunter också var där! Vilken överraskning tyckte Ada.

 

Adas resultat, (värde inom parentes är rasens medelresultat)

1a Kontakt hälsning 4 (3,8)

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök

1b Kontakt samarbete 3 (3,4)

Följer med men är inte engagerad i testledaren

1c Kontakt hantering 4 (3,4)

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

2a Lek 1 leklust 5 (3,9)

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

2b Lek 1 gripande 4 (3,6)

Griper direkt med hela munnen

2c Lek 1 grip/dragkamp 3 (3,7)

Griper, drar emot men släpper och tar om alt. tuggar

3a 1 Förföljande 4 (2,9)

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

3a 2 Förföljande 4 (2,9)

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

3b 1 Gripande 5 (2,6)

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek

3b 2 Gripande 5 (2,6)

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sek

4 aktivitet 3 (3,2)

Är uppmärksam och i huvudsak lugn, enstaka aktivitetshöjningar

5a Avstånd lek intresse 2 (3)

Kontroll, avbrott förekommer

5b Avstånd lek hot/aggression 1 (1,3)

Visar inga hotbeteenden

5c Avstånd lek nyfiken 4 (3,3)

Går fram till figuranten med låg kroppsställning, och/eller med tidsfördröjning

5d Avstånd lek leklust 4 (3,3)

Griper. Drar emot  men kan släppa och ta om

5e Avstånd lek samarbete 3 (2,5)

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

6a Överraskning rädsla 3 (2,8)

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

6b Överraskning hot/aggression 1 (1,9)

Visar inga hotbeteenden

6c Överraskning nyfikenhet 4 (3,2)

Går fram till overallen  när föraren gått halva avståndet

6d Överraskning kvarstående rädsla 1 (1,6)

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

6e Överraskning kvarstående intresse 1 (1,9)

Visar inget intresse

7a Ljud rädsla 1 (2,5)

Stannar inte eller kort stopp

7b Ljud nyfikenhet 5 (4,1)

Går fram till skramlet utan hjälp

7c Ljud kvarstående rädsla 1 (1,3)

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

7d Ljud kvarstående intresse 2 (1,6)

Stannar upp, luktar eller tittar  på ljudkällan vid ett tillfälle

8a Spöken hot/agg 3 (2,2)

Visar fler hotbeteenden under längre tid

8b Spöken kontroll 4 (3,8)

Kontrollerar, och/eller  handlar mot spökena. Kortare avbrott

8c Spöken rädsla 2 (2,4)

Uppehåller sig i huvudsak  framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

8d Spöken nyfikenhet 5 (3,4)

Går fram till figurant utan hjälp

8e Spöken kontakt 4 (3,5)

Tar kontakt själv med figuranten

9a Lek 2 leklust 4 (3,7)

Startar snabbt, leker aktivt

9b Lek 2 gripande 4 (3,4)

Griper direkt med hela munnen

Skott 1 (1,2)

Visar ingen berördhet, snabb kontroll och sedan helt oberörd

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka till start «

 

 

 

 

 

Den röda linjen visar rasens medelvärde av 10747 testade hundar mellan 12-18 månader. Den skuggade ytan anger Adas resultat.

 

 

 

 

Länk till

Schäferhundklubben Borås »