bergslagsanor.com © 2009                   

 

 

 

Ledarskap, dominans, rangordning

min egen reflektion....

 

 ....ord som jag aldrig riktigt har förstått betydelsen av. En bra ledare, hur är den? Jag kan bara gå till mig själv, hur jag vill att en bra chef ska vara.

 

En bra chef, är en trygg människa som företräder sin personal, reder ut eventuella missförstånd och som leder sina medarbetare mot gemensam framgång. En person som alltid tar ansvaret. Ett alternativt ord för ledarskap skulle faktiskt kunna vara "ansvar".

 

När vi pratar om en dominant hund, menar vi en hund som är aggressiv om den inte får som den vill. Detsamma borde gälla omvänt, en dominant hundförare har ett hotfullt och aggressivt uppträdande mot hunden. Vad jag vet så finns det inga studier som visar att en dominant hunddressör skulle nå bättre framgång än en som är förtroendeingivande och vänlig.

 

Ordet dominans har en så negativ laddning och är så lätt att missförstå att det vore bättre att helt stryka ordet i samband med hunddressyr. Ett bättre alternativt ord vore "förtroende".

 

Rangordning är också ett begrepp man har hört i hundkretsar i alla tider. Familjens hund ska ligga lägst. Återigen, en bra chef utser inga hackkycklingar. I en personalstyrka är alla lika värda för sina speciella kunskaper och färdigheter. Om det över huvudtaget finns en rangordning i hundens värld så är det ungefär som hos oss människor i en familj. Man tar och ger befälet beroende på vad situationen kräver.

 

Senare tiders forskare har kommit fram till att djur i fångenskap har en väl utvecklad rangordning, vilken är svår att hitta hos viltlevande. Att studera vargars beteende i fångenskap är som att studera människors beteende i fängelser!

 

Rangordning är därmed ett ord man kan glömma, eftersom studierna visar att rangordning är ett system som inträder när flocklivet är osunt och syftar till att hålla individerna ifrån varandra så att inte aggressivitet uppstår. En sund vargflock ligger nära och värmer varandra och uppvisar vänskapliga relationer. De får information av varandra om mat eller om någon fara närmar sig. De samarbetar i jakt och för sin egen överlevnad. I stället för rangordning borde orden "gemenskap och tillit" användas.

 

Att hunden har förtroende för sin ägare är antagligen en förutsättning för att hunden ska vara mottaglig för dressyr. Bestraffningar riskerar att förstöra förtroendet.

 

Hunden har inget val, den är utlämnad till oss människor, på gott och ont.

Om vi tänker på det ansvar vi tar på oss för en annan individs liv när vi skaffar hund och fokuserar på en förtroendefull relation, finns alla förutsättningar att hundhållningen kommer att präglas av omtanke och respekt.  Hunden är en fantastisk djurart som varit människans bästa vän i 10 000 år!

 

Ha det bra!

Barbro

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på David Selins hemsida »

Matte har gått ett par helgkurser hos David

 

René Sjöbergs hemsida »

Matte har gått några kurser för henne också

 

Anders Hallgren »

Matte har hört ett antal föreläsningar och även bevistat problemhundkurs

 

Memea Mohlin »

Matte gillar hennes böcker